Autor stránek

Autor stránek

Jsem nástrojem dobra,
bojovníkem temnoty,
jsem splozen ze zla,
však pln dobroty.

Segoves

v proudu myšlenek

Nebyl lámán nikdy kolem,proto vždy jeho hlas jasně zněl,
Nohama stál na zemi pevné,vždy s hrdým postojem,
avšak měl velkou vadu,vždyť vzdoroval své prosté době.
Šel proti proudu, proti davu,avšak síly nenacházel jen v sobě,

ale v kultuře rodné, velikánů předků svých.
Obdivoval lidi cudné, klaněl se myšlenkám velikých.
Kráčel proti proudu, avšak těžší každý krok,
to hlava vzpřímená se pomalu krčí,
když k smyslu jeho slov, byli všichni hluší.

Kráčel proti době, vzpíral se času nikoliv stáří!
Omšelý jeho šat módě, snahy jeho proud do víru stáčí.

Zlomen byl jeho duch,
zlomen byl jeho vzdor,
na čele mu zbyl jen vrásek pruh
a v duši hladomor,
ten kulturní odpady z krajin vzdálených, pozlacen střípky reklamy.
Bojoval proti falši, však ve dnech svých posledních, pil z kalných kaluží.
Bojoval proti zvrácené morálce čpící hnilobou, hle nyní visí mu hlava v oprátce, nad stoličkou podkopnutou.
Lidé pro něj neplakali, modlitba za duši se nekonala
v roh hřbitova urnu vysypali, do hrobu kantora halfara.
A epilog nad hrobem se táže: Kdo na mé místo! Kdo místo mě teď káže!?
Druidská poučka: "pravda proti světu"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one