Autor stránek

Autor stránek

Jsem nástrojem dobra,
bojovníkem temnoty,
jsem splozen ze zla,
však pln dobroty.

Segoves

v proudu myšlenek

ač studený vítr mě zmrská
s ledovým deštěm zbičuje mé tělo se vší pílí
hřmění blesky oslepí mé oči a ohluší uši
ač živly trestán, nepovolím
neztratím nic ze své síly
nezřeknu se svobody v mé duši

ač v ponížení hnán bez šatu povzbuzen ranami holí
a výsměchem ze všech stran, širého okolí
ač ponížení jedna z ran co nejvíce snad bolí
já nikdy nezapřu se svobodné vůli!

ač v okovy upoután
schován před celým širým světem
a jen černočerná z vran
zapěje mi pro radost jak matka svým dětem
Já nepustím svou zbraň
v pěst zaťatou dlaň


ač sto o síle koní bude chtít mi zapřít každé právo
Svými pažemi snažit se umlčet má ústa
Já ze všech sil rozkřiknu se jak svobodné slovo
jež každé z tyranií ta největší pomsta

ač na tvář políben jidášovo ústy
žalem jak rána zanícen k zemi na kolena padnu
ač plazit se budu v prachu, kamením cesty
nikdy nesetrvám poraněn truchlit na dnu

ač pro boj nenarozen, pro pobavení mocných budu se muset bít
jak pes v aréně na život a na smrt
ač ztratím sil a budu k zemi sražen
s posledním svým výdechem upustím svůj meč a štít
já zůstanu neporažen
Druidská poučka: "pravda proti světu"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one